Stromende stroom van levenskracht!

Ook het gedeeltelijk opheffen van het benauwende isolement van opgelegde beperkingen doet naar adem snakken. Een ongrijpbare overlevingsmodus: muteert zichzelf in een veelvoud van plots opwellende gedragspatronen die opduiken vanuit innerlijke diepten. Dialogen vervallen tot gepolariseerde monologen. Niet doen! De verleiding is groot om onder dit juk te vluchten in goedkoop vertier en het akelige gevoel hermetisch te vergrendelen. Niet doen! Ook dit niet doen lukt waarschijnlijk niet omdat het despotische automatismen zijn. Niet doen! Ondanks deze ontmoedigende vaststellingen: toch gewoon blijven kijken vanuit de veilige en vrije ruimte in jezelf. Omarm zo nodig het venijn met liefdevolle aandacht. Luister naar hetgeen het te zeggen heeft, doch ook niet meer dan dat! Gelukkig zijn het automatismen: reacties op reacties van reacties! Dit intuïtief, wetende begrijpen (niet doen) doet de tentakels van het schichtige monster: vruchteloos grabbelen in een omhullende omgeving van onpeilbaar mededogen. Hetgeen zwak is wordt moeiteloos onoverwinnelijk: zonder een spoor van strijd. Vermorzelende grijparmen hebben gedachten en gevoelens nodig om zich te hechten. In het niets (niet doen) is er niets te pakken: enkel een vreedzaam koesteren. Kijk, kijk! Blijf liefdevol omarmen. De vrije ruimte in jezelf schept een overvloedige weldaad aan helend leven. Uiteindelijk komt alles goed! Als de tsunami van indrukken teveel wordt: rust dan uit in je vrije ruimte en geniet van de vrede die aanwezig is. Natuurlijk gaat dit niet spontaan binnen een dwangmatige stroom van automatismen. Doe het toch! Opmerken is genoeg. Doen vanuit de getuige zonder oordeel. Bewust naar binnen richten naar deze bron in jezelf: midden in de jungle van tegenstrijdige narigheid! Luister, sta open. Luister zonder vooringenomen oordeel. De bron stroomt weelderig met verfrissend en helend water. Een wonder van kracht! Uiteindelijk komt alles goed! Eenvoudiger kan het niet zijn en toch zo moeilijk! Samen doen ten dienste van alles. Laat de innerlijke bron rijkelijk stromen en geef dit goud weg! Deel: deel in vreugde! Wees een zegen in de beklemmende duisternis. Stromende stroom van levenskracht: deel het kosteloze goud van onbetaalbaar allooi! Gebeurt dit? Wie gelooft er in een geven zonder nemen? Is niet doen een vorm van geven? Stroom van levenskracht: waar ben je?


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Stromende stroom van levenskracht!

Het levenswiel, hartvol bewegen en welzijn

Hart-vol bewegen

De rivier in de vallei

Tantra, sensory awareness en mindfulness (loten van eenzelfde boom)

Een impressie