Alle apen apen alle apen: ah!

Zegt de ene aap tegen de andere: 'Wonderlijk toch, hoe sommige apen alle overige apen napen!' 'Dommerik, het is na-apen!', antwoordt de andere aap verontwaardigd. 'Oh, sorry, dan zie ik het verkeerd', gaat de ene aap rustig verder. 'Wonderlijk toch, hoe alle tweevoeters momenteel hun mond bedekken!', merkt de andere aap doortastend op. 'Het is maar een vermomming!', laat de ene aap zich onbewust ontvallen. 'Kom nu, wat een belachelijk gezichtspunt?', reageert de andere aap totaal onthutst, 'dit is nu eens een schoolvoorbeeld van functioneel, verantwoord na-apen'. 'Oh ja, is dat zo?', vraagt de ene aap zich ongelovig af, 'na-apen kan de crème van de crème van napen zijn! Het kan ook het begin van een nuttige vernieuwing zijn'. 'Daar kun je alle kanten mee uit!' snauwt de andere aap schrander. 'Nee, nee!', repliceert de ene aap snel, 'het verschil zit hem in de intentie!' 'Goeie genade, wat krijgen we nu?', krijst de andere aap geërgerd, 'een idioot als jij krijgt hier beslist geen zinnig woord over gezegd!' 'Het mag vast dwaas klinken: maar na-apen op basis van angst ligt het deksel van de put tot napen en na-apen op basis van liefde is vreugdevol scheppen!', mijmert de ene aap vanuit het ene, 'je kunt je mond bedekken: uit mededogen voor de ander!'


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Alle apen apen alle apen: ah!

Het levenswiel, hartvol bewegen en welzijn

Hart-vol bewegen

De rivier in de vallei

Tantra, sensory awareness en mindfulness (loten van eenzelfde boom)

Een impressie