Aha-erlebnis ?

Nu we, noodgedwongen, in en rond ons kot vertoeven -gelukkig nog als scharrelkippen- graag twee verhalen uit de duistere middeleeuwen: het lied van Halewijn en het verhaal van Elckerlyc. Beide verhalen staan namelijk in open verbinding met elkaar. Goed om weten hierbij is: dat het vrouwelijke symbool staat voor de ziel en de Doecht overeenkomt met de deugdzaamheid. In het eerste verhaal is de ziel de vernietiging te slim af en in het tweede verhaal blijft uiteindelijk enkel de eerbaarheid over als onze enige, trouwe metgezel. In het postmoderne tijdvak hebben we angstvallig het woord ziel vervangen door psyche, doch dit dekt uiteraard de lading niet. Tijdens de donkere middeleeuwen fungeerden mythische verhalen als lichtende vuurtorens. Momenteel beschikken we echter over de media: met een karrenvracht aan informatie. Wie is Halewijn? Wie is Elckerlyc? Welk is hun verbinding? Dit raadsel dient tot klaarheid te komen alvorens ons kot opnieuw onze thuis kan worden. Naar analogie met het verhaal van Elckerlyc wordt onze eerbaarheid opnieuw krachtiger door boetedoening. Geen dwaze zelfkastijding doch vredige inkeer: helderheid vanuit de ziel zeg maar! Beide verhalen verenigen zich in dezelfde thematiek: overwinning van de ziel! Het staat ieder natuurlijk vrij (rekening houdend met de geldende verordeningen) om dit oubollig gedachtegoed terug tot vernieuwend leven te wekken! Zalig Pasen in elk geval: onder een stralende zon, met kans op hemelwater!


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Aha-erlebnis ?

Het levenswiel, hartvol bewegen en welzijn

Hart-vol bewegen

De rivier in de vallei

Tantra, sensory awareness en mindfulness (loten van eenzelfde boom)

Een impressie