Hello friends, it's me!

Elf jaar geleden heb ik in mijn boek: 'Broederschap als hoeksteen van de nieuwe tijd', er duidelijk op gewezen dat we een bifurcatiepunt naderen. Volgens de chaostheorie is dit een kruispunt met twee mogelijkheden: ofwel totale ineenstorting, ofwel verademende vernieuwing? Dat we momenteel in zulk een fase zitten kunnen weinigen nog ontkennen, dat de toestand uiterst cruciaal is evenmin. Naast dit alles is er één fenomeen, waar de mensen met een goed hart zich verduiveld intens bewust van worden: menselijk contact is van primair levensbelang! Ook al zijn de contacten niet altijd even leuk of zelfs vervelend confronterend: we hebben elkaar nodig! Laat dit nu juist 'de' factor zijn die momenteel van doorslaggevende betekenis is: ons diep hartverlangen om elkaar in vrijheid terug in levende lijve te ontmoeten. Laat deze welgemeende intentie vuur schieten en ontvlammen tot een heldere toorts, een vuurtoren die de verdwaalde scheepjes een uitzicht biedt! De kracht van intentie, die ondersteund wordt door een liefhebbend hart, heeft een ongezien vermogen. Een tsunami van mededogen: die het bifurcatiepunt overspoelt in de richting van waarachtige vervulling. Dus: koester dit verlangen als een werkelijkheid die op dit moment reeds aanwezig is. Doordrenk alle beelden van verwarring met dit panacee. Sapere vedere: we zien hetgeen we geloven! Geen leeg placebo gedoe, doch een de facto weten van binnen uit. Daarom: hello friends, we'll see again soon!


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Reacties


Hello friends, it's me!

Het levenswiel, hartvol bewegen en welzijn

Hart-vol bewegen

De rivier in de vallei

Tantra, sensory awareness en mindfulness (loten van eenzelfde boom)

Een impressie