Hart-vol bewegen

Kijken zonder oordeel vormt de as van vreedzaam bewegen. Geweld kan nooit geweldig zijn: het overtreedt inherent essentiële natuurwetten. Vreedzaam bewegen vertrekt basaal vanuit een doorleefd respect voor de natuurlijke orde: orde vanuit orde. Het bewegingssysteem representeert alle invloeden die op dat moment op die plaats werkzaam zijn. Het hartbewustzijn merkt op en kan er wijs uit worden: de wijsheid van het hart.

Hartelijk dank aan al diegenen die zo genereus geweest zijn om de aangeboden teksten tot zich te nemen en te delen. Dit vriendelijk gebaar heeft mensen de kans geboden om dieper in te gaan op de uitnodiging tot vreedzaam bewegen. Vreedzaam bewegen afdwingen gaat fundamenteel in tegen de natuurlijke orde. Dwingen schept altijd een vorm van chaos. Zo is niet genereus zijn eveneens een vrije mogelijkheid om wijzer te worden zolang het bewustzijn opmerkzaam blijft.

Dit gezegd zijnde kan hierbij de informatiefase keurig afgesloten worden. Nogmaals dank voor de reacties en de betoonde moeite. Uiteindelijk zitten we allen in hetzelfde bootje op dezelfde woelige oceaan. Het mag ondertussen duidelijk zijn dat het goed doet en vreugde geeft om vrienden en vriendinnen naast je te hebben die ten minste de roeispanen in dezelfde richting trachten te bewegen: een richting naar vrede en orde! Het ga jullie goed!


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Reacties


Hart-vol bewegen

Het levenswiel, hartvol bewegen en welzijn

Hart-vol bewegen

De rivier in de vallei

Tantra, sensory awareness en mindfulness (loten van eenzelfde boom)

Een impressie