Unisono?

Toeval of geen toeval? Toevallig valt het begin van de cursus 'Heartfull movement' samen met de conjunctie van neptunus en pluto op 12 april 2022. Je kunt geloof hechten aan astrologie of niet? Binnen de huidige context kan een verdieping van: zingeving, creativiteit en inspiratie wel van enige betekenis zijn om het heersende referentiekader wat op te vrolijken. Een referentiekader werkt vooral door in het onderbewustzijn door middel van rotsvaste overtuigingen waarvan de bodem nog ongrijpbaar verscholen ligt.

Zoals de aarde tijdens het prille begin van de lente omgeploegd wordt zullen de komende energetische veranderingen alvast omwoelend zijn: zowel individueel als collectief. Ze schenken nieuwe kansen en uitdagingen die voorbij het routinematige liggen. Zaak is om goed geaard te blijven: stevig geworteld als een boom die verbonden blijft met andere bomen. Synchroniciteit, synergie en samen zijn laten hun stem horen. Unisono: één klank.

Is het toeval dat een eerder onbeduidende cursus in meditatief bewegen op muziek in samenspraak is met kosmische tendensen die uit hetzelfde hout gesneden zijn? In elk geval start de cursus op 9 april om 14:00 in Hasselt (alle info op monk-e.net). Toeval of geen toeval? Verbinding of geen verbinding? Je kan dit delen of niet delen? In wezen zijn: toeval, delen en unisono in de diepte onlosmakelijk verbonden! Eenvoud is eenvoudig vanuit eenvoud.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Unisono?

Het levenswiel, hartvol bewegen en welzijn

Hart-vol bewegen

De rivier in de vallei

Tantra, sensory awareness en mindfulness (loten van eenzelfde boom)

Een impressie