Heartfull bewegen

Alle informatie over de cursus 'Heartfull movement' is weldra eenvoudig terug te vinden op de website info@monk-e.net van Arnout Gielen. Eventuele vragen over het opzet en de inhoud worden beantwoord via het formulier juist onder deze tekst. Zo kun je opmerkingen en onduidelijkheden rechtstreeks melden aan de lesgever, Hervé Bervoets (meer dan veertig jaar werkzaam geweest als psychomotorisch therapeut).

Naast het basisconcept Heartfulness (een logisch vervolg op Mindfulness) gaan we dieper in op de 5 Transformaties en hun praktische relatie met het bewegen. Tevens loopt er een opmerkelijke parallel met de 5 Ritmes. De synthese hiervan schept een vernieuwende visie op de dynamiek van het bewegen. De cursus is in de eerste plaats een concreet, voelbare verkenning (op een speelse wijze) van theoretische concepten die van nut zijn bij zowel dagelijkse bewegingen als bij sportieve bezigheden. Het is alvast een verrijking van bewegingsmogelijkheden. Tijdens het hele proces is muziek een trouwe metgezel.

Het is de eerste keer dat deze cursus in deze vorm in de kijker komt. Men zegge het voort: onbekend is onbemind. Bij voldoende belangstelling starten we op 19 maart 2022. Elke deelnemer/deelneemster ontvangt telkens een digitale versie van elk cursusonderdeel enkele dagen voor de aanvang van de desbetreffende les: kwestie van een degelijke voorbereiding. We hopen je dan ook te mogen verwelkomen om samen het avontuur aan te gaan. Natuurlijk kun je ook anderen inlichten? In elk geval: let's go !


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Heartfull bewegen

Het levenswiel, hartvol bewegen en welzijn

Hart-vol bewegen

De rivier in de vallei

Tantra, sensory awareness en mindfulness (loten van eenzelfde boom)

Een impressie